Unitatea administrativ – teritorială Mărgineni, din județul Neamț, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 146, 147 începând
cu data de 01.02.2023, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei
Mărgineni, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei
Mărgineni și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.