TOȚI   TITULARII  DE ROL  AGRICOL ,  PERSOANE  FIZICE  ȘI  PERSOANE JURIDICE  CARE  DEȚIN  TERENURI, CONSTRUCȚII, ANIMALE , UTILAJE  AGRICOLE SUNT RUGAȚI  SĂ  SE  PREZINTE  LA  SEDIUL  PRIMĂRIEI  MĂRGINENI ÎN  VEDEREA  COMPLETĂRII/ACTUALIZĂRII DATELOR DIN REGISTRUL  AGRICOL  PENTRU  PERIOADA  2020 – 2024.

TOTODATĂ   SĂ  PREZINTE  ȘI  ACTELE  DOVEDITOARE  ALE  PROPRIETĂȚII.